Dendrolog architekt zieleni zajmuje się inwentaryzacją zieleni, opracowania dendrologiczne, ekspertyzy, decyzje, wycinka drzew i krzewów, gospodarowanie zielenią, pozwolenia na wycinkę, wnioski o wycięcie, nasadzenia zastępcze Warszawa - mazowieckie.
inwentatyzacja zieleni, zieleń na budowie, placu budowy, architekt zieleni, drzewoznastwo, rozpoznawanie drzew i krzewów, wycinka, gospodarka zieleni, pozwolenia na wycięcie, wniosek o wycinkę, Firma znajduje się w Warszawie, Świadczymy usługi na terenie województwa mazowieckiego.
Firma Wycinka drzew, inwentaryzacja zieleni na placu budowy, wnioski o wycinkę, pozwolenie na wycięcie.
Nasza firma oferuje Państwu inwentaryzację zieleni na placu budowy wraz z rozpoznawaniem drzew i krzewów, opracowania dendrologiczne, pozwolenia i wnioski na wycinkę i wycięcie, nasadzenia zastępcze. Dendrologia - nasz obszar działania to województwo mazowieckie - Warszawa
 • - inwentaryzacja drzew
 • - inwentaryzacja krzewów
 • - opracowania dendrologiczne
 • - ekspertyzy dendrologiczne
 • - wycinka drzew i krzewów
 • - pozwolenie i decyzje na wycinkę, wycięcie drzew i krzewów
 • - wnioski o wycinkę, wycięcie drzew i krzewów
 • - nasadzenia zastępcze
 • - wycięcie drzewo, krzew
 • - oceny drzewostanu
 • - drzewoznastwo i dendrologia
 • - architekt zieleni
 • - gospodarowanie zielenią
 • - projekt nasadzeń
 • - ochrona drzew na budowie
 • - zieleń na budowie, plac budowy
 • - warszawa
 • - mazowieckie
 • Inwentaryzacja, wycinka drzew, wnioski i pozwolenia na wycięcie mgr inż. arch. kraj. Marta Kwiecińska-Kupiszak adres: Pracownia Architektury A1 ul. Wilcza 71/18 00-679 Warszawa telefon: (+48) 502 275 098 adres e-mail: dendrolog.pl@gmail.com
  Firma wycinka drzew, inwentaryzacje i opracowania dendrologiczne, architekt zieleni, pozwolenia i wnioski o wycięcie Warszawa zajmuje się gospodarowaniem zielenią, inwentaryzacją drzew, wycinka i wnioski o wycięcie, pracownia Warszawa

  Dendrologia to nauka o drzewach i krzewach (gr.: déndron – drzewo, lógos – słowo, nauka).

  Rozwój cywilizacji, a w szczególności rozbudowa miast i systemów transportowych, przyczyniają się do degradacji zasobów przyrody. Inwentaryzacja zieleni jest narzędziem niezbędnym do właściwego zarządzania tymi zasobami – jest podstawą do gospodarowania zielenią istniejącą oraz do podejmowania właściwych decyzji przez inwestorów oraz organa administracji samorządowej i państwowej.

  Inwentaryzacja zieleni wykonywana jest przede wszystkim w celu określenia rodzaju, wielkości i stanu zdrowotnego drzew oraz krzewów.

  Inwentaryzacja zieleni jest integralną częścią wniosków składanych w celu otrzymania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów oraz opinii na temat projektu gospodarki zielenią itp.

  Naszą ofertę kierujemy m.in.: do inwestorów, architektów, urzędów, jednostek wojskowych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, osób prywatnych.